EDUKACJA

W działalności skierowanej na praktykę edukacyjną chcemy razem z dyrektorami i nauczycielami tworzyć przestrzeń dla podmiotowej zmiany w edukacji – od przedszkola począwszy.

NAUKA

Działalność naukowa Fundacji skoncentrowana jest wokół zagadnień demokratyzacji edukacji, dialogu w wychowaniu, refleksyjności uczniów i nauczycieli, konstruowania wiedzy przez dzieci.

SPOŁECZEŃSTWO

Działalność społeczna FEDR skoncentrowana jest na wspieraniu i organizowaniu inicjatyw, akcji, imprez skierowanych do różnych grup społecznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi o profilu działalności zgodnym z celami naszej Fundacji.

WYDAWNICTWO

FEDR prowadzi działalność wydawniczą. Wydaje monografie autorskie, zbiorowe oraz elektroniczne czasopismo Inspirator.

INSPIRATOR - elektroniczne czasopismo dla refleksyjnych nauczycieli

 

„Inspirator” to czasopismo, które w naszym zamyśle tworzone jest z myślą o poszukujących, refleksyjnych nauczycielach. Nie chcemy, by stało się ono jedynie zbiorem gotowych scenariuszy, które można skopiować i wykorzystać, ale mamy nadzieję, że będzie ono inspirować, zachęcać do przemyśleń i poszukiwań. By nam się to udało musimy tworzyć je razem z Państwem. Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy Dyrektorów, Nauczycieli, Naukowców, Rodziców do współtworzenia z nami tego projektu, na rzecz tak potrzebnych zmian w obszarze edukacji dzieci. Zapraszamy do dzielenia się refleksjami, wątpliwościami, obserwacjami, pomysłami. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki kolejnych numerów, na zgłaszane aktualne problemy polskiej oświaty. Czekamy na Państwa pomysły!!!
Redaktor naczelna dr Agnieszka Olczak

Inspirator14
Pobierz wersję PDF
Inspirator13
Pobierz wersję PDF
Inspirator12
Pobierz wersję PDF
Inspirator11
Pobierz wersję PDF

WYDAWNICTWO Edukacja - Demokracja - Rozwój

 Fundacja prowadzi także działalność wydawniczą. Wydajemy publikacje z zakresu edukacji, w których podejmowane są ważne, aktualne problemy. Mamy nadzieję, że nasze propozycje będą przydatne nauczycielom, rodzicom i wszystkim zainteresowanym tą problematyką. Obok monografii, w 2015 roku rozpoczęliśmy też prace nad czasopismem dla refleksyjnych nauczycieli, pt. Inspirator, które wydajemy w wersji elektronicznej, by podobnie jak książki, mogło ono bezpłatnie docierać do szerokiego grona odbiorców.

 

 

Nasze propozycje wydawnicze:Agnieszka Olczak
Umowa z dzieckiem w przedszkolu

umowa w przed

Pobierz PDF

Red. naukowa:
Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Olczak
Wybrane problemy opieki i edukacji dzieci do trzeciego roku życia

złobki 180

Pobierz PDF

 Polecane przez nas:

 

Małgorzata Skura, Michał Lisicki
Gen liczby

Geny liczb

Więcej ...

 

Bogusław Śliwerski
Meblowanie szkolnej demokracji

Meblowanie szkolnej demokracji

Więcej ...

O nas

Prowadzone od lat badania naukowe i zdobywane doświadczenie sprawiły, że odczuwamy potrzebę działania na rzecz synergii teorii z praktyką edukacyjną. Mając poczucie, jak wielu głębokich zmian potrzebuje polska oświata utworzyliśmy Fundację Edukacja-Demokracja – Rozwój (FEDR), by móc pełniej i bardziej kompleksowo działać na rzecz pozytywnej zmiany edukacji na wszystkich jej szczeblach.

W zamyśle założycieli, celem działania FEDR jest podjęcie próby ukazania pożądanych kierunków zmian w organizacji edukacji, w stawianych celach kształcenia, metodach pracy, by pomóc uczestnikom tego procesu zrozumieć, że uczenie się może być bramą do świata nauki, odkrywania własnych zdolności, zainteresowań i wydobywania indywidualnego potencjału każdego człowieka.

Jednocześnie zauważamy, że bez dobrze zorganizowanej edukacji – od przedszkola począwszy – niemożliwe będzie budowanie demokratycznego społeczeństwa, demokratycznej wspólnoty, społecznego zaufania, dialogu. Chcemy zatem promować działania służące demokratyzacji edukacji, wykluczania działań pozornych na rzecz wprowadzania autentycznej zmiany i budowania edukacji na rzecz rozwoju demokratycznej wspólnoty oraz edukacji na miarę możliwości i potencjału każdego uczestnika.