Komitet redakcyjny

Komitet redakcyjny stanowią członkowie zarządu Fundacji:

  • dr Agnieszka Olczak - redaktor naczelna,
  • dr Katarzyna Gawlicz,
  • dr Iwona Kopaczyńska,
  • Rafał Olczak.