Książki

Geny liczb

Gen liczby

Książka autorstwa Małgorzaty Skury i Michała Lisickiego, pt. Gen liczby. Jak dzieci uczą się matematyki? Wydana w Warszawie w 2018 roku przez Wydawnictwo Mamania, to praca skierowana do rodziców, dziadków, opiekunów, którzy, zanim jeszcze dziecko rozpocznie systematyczną, planową edukację instytucjonalną, mogą wpierać rozwój jego umiejętności matematycznych. Autorzy przybliżają dorosłym fakty dotyczące rozwoju myślenia matematycznego dzieci, po to, by zrozumieli co mogą zrobić, by najmłodsi polubili matematykę i uczyli się jej w codziennych sytuacjach. Matematyka jest bowiem stałym elementem naszego życia i korzystamy z niej w toku różnych aktywności, nie zawsze zauważając w nich ów edukacyjno-rozwojowy potencjał.

Książka składa się z czterech rozdziałów:

  1. Jak i po co uczymy się matematyki?
  2. Matematyka jako sposób porządkowania
  3. Jak dzieci poznają liczby?
  4. Jak dzieci uczą się rachować?

Obok szeroko omawianych kwestii teoretycznych, czytelnicy odnajdą w tej książce praktyczne wskazówki, propozycje gier, zabaw, ćwiczeń, prostych aktywności, okazji, które nadarzają się w toku naszego dnia, a niosą szerokie możliwości edukacyjnego wsparcia.

Polecamy opracowanie wszystkim, którzy chcą wyzwalać potencjał dzieci, pragną poszerzać swą wiedzę, by owo wsparcie dawane podopiecznym nie było nacechowane intuicyjnością i przypadkowością, ale wiedzą i odpowiedzialnością.

 

Meblowanie szkolnej demokracji

Meblowanie szkolnej demokracji

Prezentowana książka Bogusława Śliwerskiego z 2017 roku, jest jedną z części serii naukowej Kultura szkoły, pod redakcją M. Dudzikowej i E. Bochno, wydawanej przez Wydawnictwo Wolters Kluwer. Autor, znany środowisku naukowemu oraz nauczycielom z licznych opracowań podejmujących problematykę demokratyzacji szkoły, w tej książce wykorzystuje metaforę architektoniczną i poprzez nią przybliża jak kształtowała się edukacja formalna w Polsce po 1989 roku, jakie mechanizmy ograniczają szkolną demokrację, jaki jest demokratyczny potencjał ustroju szkolnego. Czyni to w trzech głównych rozdziałach:

  1. Wybór dewelopera i architektura wnętrz, czyli przygotowania do urządzania szkoły
  2. Architektura szkolnej samorządności
  3. Próby wyposażania wnętrza szkolnej demokracji

W zakończeniu pisze o „oświetleniu” szkolnej demokracji i przybliża kluczowe mity związane z myśleniem o edukacji i jej roli. Książka zmusza do refleksji nad kondycją polskiej szkoły i kierunkami prowadzonych zmian, reform, jakością podejmowanych decyzji.

Zachęcamy do lektury!