Cele Fundacji

Głównymi celami Fundacji są:

01 Inicjowanie i wspieranie działań oraz projektów służących refleksyjnej i odpowiedzialnej edukacji.

02 Propagowanie idei demokracji w edukacji i życiu społecznym.

03 Popularyzacja wiedzy i wyników badań dotyczących demokracji i edukacji na rzecz rozwoju człowieka na każdym etapie życia osobistego i zawodowego.

04 Działalność na rzecz edukacji, wychowania, opieki i kultury poprzez wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie samorealizacji, rozwoju osobistego, aktywności obywatelskiej, integracji społecznej.