W dniu 3 czerwca 2016 roku Studenckie Koło Naukowe „Kooperacja” działające na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego we współpracy z naszą Fundacją zorganizowało grę terenową pt.: Matematyczna burza mózgów. Gra adresowana była do uczniów klas III i została przeprowadzona we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 18 w Zielonej Górze.

 

We wrześniu 2014r. Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój pozyskała mikrodotację na realizację projektu pn. FEDR dla oświaty. Pozyskane środki pochodzą z pierwszej edycji projektu "TRAMPOLINA – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich", realizowanego przez Związek Lubuskich Organizacji Społecznych, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze, we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze oraz Fundacją Edukacja – Demokracja – Rozwój, zorganizowała w dniu 4 grudnia 2015 roku Konferencję pt.: Bezpieczny Klik – edukacja i komunikacja uczniów w środowisku cyfrowym. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Prezydent Miasta Zielona Góra.

W dniu 19 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie z Dyrektorami i Nauczycielami z przedszkoli i szkół podstawowych, którzy przyjęli zaproszenie naszej Fundacji. W spotkaniu wzięła także udział Pani Bogna Ferensztajn - Lubuski Kurator Oświaty. Całość prowadziła dr Agnieszka Olczak – prezes FEDR.