FEDR dla oświaty – spotkanie z Dyrektorami i Nauczycielami

W dniu 19 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie z Dyrektorami i Nauczycielami z przedszkoli i szkół podstawowych, którzy przyjęli zaproszenie naszej Fundacji. W spotkaniu wzięła także udział Pani Bogna Ferensztajn - Lubuski Kurator Oświaty. Całość prowadziła dr Agnieszka Olczak – prezes FEDR.


Podczas spotkania zaprezentowano wizję Fundacji, przyjęte cele, obszary działania - ze szczególnym akcentem na planowane działania w obszarze edukacyjnym. Uczestnicy spotkania wysłuchali pomysłów dotyczących możliwości współpracy z FEDR w ramach Zespołu Refleksyjnych Nauczycieli, projektowania działań, materiałów, gier, które mogą być pomocne w budowaniu edukacji w duchu demokratycznych wartości, współpracy w tworzeniu biuletynu „Inspirator", szkoleń, konsultacji czy szerokiego wsparcia merytorycznego dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców.
W odpowiedzi na zaprezentowane propozycje, w toku wywołanej dyskusji, padały kolejne wnioski możliwych pól poszukiwań – wspólne badania i publikacje, podnoszenie kompetencji nauczycieli, zagadnienie mentoringu i inne, które będą poddane dyskusji i doprecyzowaniu, a następnie możliwie najszerzej włączone w planowane działania. Ożywiona dyskusja, skrajne poglądy i oceny są dla nas zapowiedzią ożywionej, zapewne bardzo wymagającej, ale przede wszystkim niezwykle cennej współpracy z myślą o budowaniu lepszej, nowocześniejszej i bardziej refleksyjnej edukacji – od przedszkola począwszy.

Spotkanie było dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach projektu FEDR dla Oświaty.

 

lubuskie zlop FIO MPiPS logo1