Czym są prawa człowieka - warsztaty

Dnia 17 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim, al. Wojska Polskiego 69 odbyły się warsztaty pt. „Czym są prawa człowieka", zorganizowane przez Fundację Edukacja-Demokracja-Rozwój oraz Studenckie Koło Naukowe „Kooperacja", we współpracy z Amnesty International. W zajęciach udział wzięli studenci I roku Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej II stopnia. Podczas warsztatów poruszone zostały kwestie dotyczące praw człowieka, praw dziecka, wpływu władzy na prawa człowieka oraz omówione zostały przykłady łamania praw człowieka i sposoby ich zapobiegania. Studenci aktywnie uczestniczyli w warsztatach, chętnie brali udział w dyskusji oraz twórczo współpracowali w grupach. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem – w sumie wzięło w nich udział 35 osób, zajęcia odbyły się w dwóch grupach.