Konteksty demokracji – ustrojowy, edukacyjny i rodzinny

W dniu 12 maja 2014 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Konteksty demokracji – ustrojowy, edukacyjny i rodzinny, której organizatorami była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Fundacja Edukacja – Demokracja – Rozwój. Patronat nad Konferencją objął Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.


Organizując Konferencję chcieliśmy podkreślić fakt, że już od ponad dwudziestu lat budujemy społeczeństwo demokratyczne. Głównym narzędziem tego procesu jest edukacja. Organizując ją ufamy, iż możliwe jest wprowadzanie młodych ludzi w obszar myślenia i działania wspólnotowego, w zachowania odpowiedzialne nie tylko za indywidualny los ale także ogólnospołeczny, narodowy. Spodziewamy się, że jej efektem będą jednostki rozumiejące wartość wolności i powinności i w konsekwencji utworzą społeczeństwo o takich właśnie cechach. Zakładamy, iż przez edukację możliwe jest rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji o wyborach rzeczy, zachowań, wartości. Ogólnie nakładamy na edukację, a przez nią na nauczycieli, rodziców misję tworzenia społeczeństwa demokratycznego, uznanego za bardziej sprzyjające ludzkiej egzystencji aniżeli inne jego rodzaje. Rozważania nad demokratycznym wymiarem/kontekstem relacji międzyludzkich w rodzinie i szkole wydają się więc być zadaniem priorytetowym dla i w edukacji dzieci, bowiem to właśnie dzieciństwo otwiera lub zamyka człowieka na takie zachowania. Jest okresem krytycznym dla obrazowania człowiekowi wartości zachowań o cechach demokratycznych. Czy jest możliwe, by w misję demokratyzacji społeczeństwa szerzej niż dotychczas wpisała się rodzina, instytucje edukacyjne, publiczne?
Głównym celem organizowanej konferencji była zatem próba odpowiedzi na to pytanie i zarysowanie obszaru podstawowych problemów wychowania do/ku i w demokracji.

Konteksty - galeria