III Seminarium Naukowe - Szkoła dla ucznia...

25 maja 2015 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się III Seminarium Naukowe "Szkoła dla ucznia - konteksty organizacyjne", którego organizatorem było Studenckie Koło Naukowe "Kooperacja", Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Fundacja Edukacja - Demokracja - Rozwój.

Inspiracją do zorganizowania tego seminarium była kontrola przeprowadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze, dotycząca bezpieczeństwa i higieny uczenia się w szkołach, kontrola nadzoru pedagogicznego przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty oraz szeroko toczące się społeczne dyskusje dotyczące stopnia przygotowania szkół na przyjęcie dzieci 6-letnich. Bardzo merytoryczne spotkanie, choć pokazało, że szkoły się zmieniają, obnażyło nam też, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia, by stawały się one przestrzeniami sprzyjającymi efektywnej, ciekawej edukacji. Rozpoczęliśmy ważną dyskusję, dotknęliśmy wielu istotnych kwestii, kreśliliśmy kierunki potrzebnych zmian, proponowanych rozwiązań. Mamy nadzieję, że to seminarium było dopiero wstępem do szerokiej dyskusji w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami pokontrolnymi:

 

III Seminarium - galeria