Inspirator - czasopismo dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli, dyrektorów, naukowców i rodziców do współtworzenia z nami czasopisma elektronicznego „Inspirator”. W naszym zamyśle jest to czasopismo skierowane do refleksyjnych nauczycieli i z nimi tworzone. Problematykę pierwszych numerów wyznaczają wartości kluczowe dla naszej Fundacji, które według nas powinny też być fundamentem współczesnej edukacji. Należą do nich: demokracja, tolerancja, prawa człowieka, wolność, szacunek, wspólnota itd.

Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoim doświadczeniem, wiedzą, pomysłami. Czasopismo, w zależności od zgromadzonego materiału, może składać się z następujących części:

  1. Naukowe inspiracje
  2. Dobre praktyki – inspiracje nauczycieli
  3. Przepisy na oświatę
  4. Coaching nauczycielski
  5. Varia (recenzje, zapowiedzi, zaproszenia itp.)


Zaznaczamy też, że zależy nam na wysokiej jakości nadsyłanych opracowań, w związku z tym bardzo prosimy o zapoznanie się z technicznymi informacjami dla autorów. Wszystkie nadsyłane materiały będą recenzowane, a autorzy otrzymają zaświadczenia o publikacji.