O nas

Prowadzone od lat badania naukowe i zdobywane doświadczenie sprawiły, że odczuwamy potrzebę działania na rzecz synergii teorii z praktyką edukacyjną. Mając poczucie, jak wielu głębokich zmian potrzebuje polska oświata utworzyliśmy Fundację Edukacja-Demokracja – Rozwój (FEDR), by móc pełniej i bardziej kompleksowo działać na rzecz pozytywnej zmiany edukacji na wszystkich jej szczeblach.

W zamyśle założycieli, celem działania FEDR jest podjęcie próby ukazania pożądanych kierunków zmian w organizacji edukacji, w stawianych celach kształcenia, metodach pracy, by pomóc uczestnikom tego procesu zrozumieć, że uczenie się może być bramą do świata nauki, odkrywania własnych zdolności, zainteresowań i wydobywania indywidualnego potencjału każdego człowieka.

Jednocześnie zauważamy, że bez dobrze zorganizowanej edukacji – od przedszkola począwszy – niemożliwe będzie budowanie demokratycznego społeczeństwa, demokratycznej wspólnoty, społecznego zaufania, dialogu. Chcemy zatem promować działania służące demokratyzacji edukacji, wykluczania działań pozornych na rzecz wprowadzania autentycznej zmiany i budowania edukacji na rzecz rozwoju demokratycznej wspólnoty oraz edukacji na miarę możliwości i potencjału każdego uczestnika.