Cechą charakterystyczną dla opracowań w rodzaju leksykonów, słowników, encyklopedii jest możliwość wyboru treści będących w nieustannym obiegu przez kartkowanie, chwilowe zatrzymanie się na wybranym fragmencie, po to, by znów pójść dalej. Można do nich wracać, odstawiać do ponownego wglądu. Można zbaczać w nowe skojarzenia, nowe odkrycia wywołane treściami przeczytanymi. Takim opracowaniem jest Encyklopedia dzieciństwa.

25 maja 2015 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się III Seminarium Naukowe "Szkoła dla ucznia - konteksty organizacyjne", którego organizatorem było Studenckie Koło Naukowe "Kooperacja", Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Fundacja Edukacja - Demokracja - Rozwój.

W dniu 12 maja 2014 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Konteksty demokracji – ustrojowy, edukacyjny i rodzinny, której organizatorami była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Fundacja Edukacja – Demokracja – Rozwój. Patronat nad Konferencją objął Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.