Program autorski pomocy dzieciom i młodzieży o zachowaniach trudnych

www.gdansk.pl 59764

W maju 2016 roku Fundacja EDR rozpoczęła realizację drugiego projektu w ramach zadania publicznego pt.: Program autorski pomocy dzieciom i młodzieży o zachowaniach trudnych pt. „Moje schody do…” współfinasowanego przez Gminę MIasta Gdańsk.

Projekt skierowany jest on do dzieci i młodzieży sprawiających trudności wychowawcze oraz do ich rodziców. Obejmuje warsztaty zorientowane na profilaktykę, zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem muzyki, sztuki oraz zajęcia rozwijające poznawczo i społecznie.

Uczestnikami zajęć są uczniowie kilku gdańskich szkół. Zespół realizujący ten projekt tworzą pedagodzy, psycholodzy i socjolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego oraz odpowiednio przeszkoleni terapeuci i grupa studentów wolontariuszy.

Celem projektu jest profilaktyka uzależnień, opanowanie przez uczniów strategii modyfikowania własnych zachowań, a także wspieranie rozwoju i procesu socjalizacji przez kształtowanie umiejętności życiowych, podnoszenie motywacji, rozwijanie kompetencji społecznych.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest w grudniu 2016 roku. Projekt prowadzi Agnieszka Nowak_Łojewska.