Studenci wolontariusze na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży o zachowaniach trudnych i ryzykownych

logo_gdańsk

W marcu oraz kwietniu 2016 r. Fundacja EDR w ramach realizacji zadania publicznego przeprowadziła projekt Studenci wolontariusze na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży o zachowaniach trudnych i ryzykownych, który był współfinansowany przez Gminę Miasta Gdańska.

Uczestnikami projektu była grupa 15 studentów Uniwersytetu Gdańskiego specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Resocjalizacja i wczesna interwencjia, którzy zadeklarowali chęć poszerzenia swojej wiedzy i rozwinięcie kompetencji w pracy z uczniami trudnymi i przejawiającymi zachowania ryzykowne, a następnie wykorzystania ich w realizacji autorskiego programu pomocy pt. „Moje schody do…”.

W ramach projektu odbyły się warsztaty podnoszące kompetencje komunikacyjne oraz szkolenia merytoryczno-metodycznego. Tematyka warsztatów i szkoleń obejmowała między innymi konstuktywną komunikację, sposoby radzenia sobie z konfliktem oraz trudnymi zachowaniami. Zajęcia realizowane były w oparciu o metodę empatycznej komunikacji M. Rosenberga (Porozumienie bez Przemocy) wzbogaconą technikami jak: praca w małych grupach, symulacje, odgrywanie scenek, ćwiczenia indywidualne. Główne hasła dotyczyły: blokad komunikacyjnych, zasady konstruktywnej komunikacji, źródeł konfliktu i jego dynamiki, metod zarządzania konfliktem, komunikacji w konflikcie oraz mediacji jako sposobu rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Warsztaty prowadziła Ewa Krzymuska-Gryncewicz (pedagog, trener i mediator) oraz Agnieszka Nowak (psycholog, socjolog).

Celem szkolenia merytoryczno- metodycznego było:

  • przybliżenie problematyki trudności wychowawczych i różnych typów zagrożeń,
  • poznanie problemu FAS i sposobów jego rozpoznawania oraz podejmowania form pracy,
  • zdobycie umiejętności rozpoznawania uzależnień od środków psychotropowych i dopalaczy.

W czasie szkolenia poruszane były następujące zagadnienia:

  • zachowania trudne i ryzykowne dzieci i młodzieży,
  • metody pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze,
  • symptomy FAS i sposoby pracy z dziećmi obciążonymi Alkoholowym Zespołem Płodowym,
  • rozpoznawanie uzależnień i ich objawów.

Osobą odpowiedzialną z ramienia Fundacji EDR za przeprowadzenie projektu była Agnieszka Nowak-Łojewska.