Bezpieczny klik

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze, we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze oraz Fundacją Edukacja – Demokracja – Rozwój, zorganizowała w dniu 4 grudnia 2015 roku Konferencję pt.: Bezpieczny Klik – edukacja i komunikacja uczniów w środowisku cyfrowym. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Prezydent Miasta Zielona Góra.

W czasie konferencji podjęto problematykę prawnych aspektów zagrożeń wobec dzieci w Internecie, organizację bezpiecznej edukacji i komunikacji uczniów w środowisku cyfrowym. Analizowano także środowisko wirtualne jako niosące potencjalne zagrożenia związane z uzależnieniami, a także sformułowano rekomendacje dla nauczycieli i rodziców dotyczące działań profilaktycznych. Całość konferencji zwieńczyło rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczny klik” adresowanego do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów.